Scouten

scouten@castors.lu
+352 661 170 301
Olivier Martin (Tarpan)
Chef de Troupe

Scouten hun tescht 11 an 14 Joer an treffen sech emol an der Woch fir zesummen nei Deeler vum Scoutismus kennenzeleieren oder ze verfeineren an dobei vill Spas ze hun. Sie spillen, bastelen, bauen Konstruktiounen, kachen, machen Sport, beweegen sech an der Natur, schlofen am Zelt, liesen Karten, …

Sie sin an Patrullen agedeelt an deenen et jeweils een CP (Chef de Patroulle) an en SP (Second) gett dei an der Patrull Leedung iwerhuelen. En Deel vun den Scoutsversammlungen gin vun den Scoutscheffen organiseiert den aneren Deel patrullenweis vum jeweilegen CP an SP. Sou kennen Scouten lues an lues emmer mei Responsabiliteit huelen an leieren selbstänneg ze ageieren. Och sie gin puer mol Joer op kleng Campen an am Summer hun sie normalerweis en Summercamp am Land oder och am Ausland.

Scoutcheffen

Olivier Martin (Tarpan)
Alex Lenert (Marmot)
Gilles Martin (Oryx)
Tom Prost
Lou Schumacher
Fränk Schmitt
Michel Hoffmann
Philippe Dauphin
Luc Dauphin
Maurice Federspiel
Eliaz Stiefer
Sabrina Schmitt