Scoutismus

De Scoutismus ass 1907 vum Lord Baden-Powell of Gilwell, genannt B.P., an England gegrënnt ginn. Haut ass de Scoutismus de gréisste Weltjugendmouvement. Stäerkten, déi dëse Mouvement op der ganzer Welt charakteriséiere, sinn ënner anerem Toleranz, Respekt, Solidaritéit a Bénévolat.

De Baden-Powell huet dat Wichtegst vum Scoutismus esou charakteriséiert :

“But the real way to get happiness is by giving out happiness to other people. Try and leave this world a little better than you found it.”