Comité

comite@castors.lu
+352 691 462 261
Thierry Elvinger
Président

De Comité kemmert sech drem dass eisen Grupp kann bestoen. Sie suergen derfier dass emmer Suen an der Kees sin (zB duerch Organiseieren vun engem Gala-Iessen an engem Grillfest), sie kemmeren sech drem dass eisen Home an engem gudden Zoustand ass an sie hellefen den Cheffen do wou des soss nach Hellef brauchen.

Eisen Comité besteet aus:

Présidentin: Tania Dauphin

Secrétaire: Lynn Feyereisen

Trésorier: Gilles Kahlki

Membres: Nicolas Dauphin, Marco Defrang, Tanya Defrang, Danielle Elsey-Haustgen, Emanuelle Gasperi, Olivier Martin, Norbert Meyer, Christiane Schaul